Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie powołana

W dniu 23 września 2011r. w legionowskim Ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie.

Zgodnie z zarządzeniem nr 216 /2011 Prezydenta Miasta Legionowa z dnia 20 września 2011r. w jej skład wchodzą: przedstawiciele prezydenta miasta: Danuta Szczepanik i Ewa Milska – Wieteska; przedstawiciele Rady Miasta Legionowo: Małgorzata Luzak i Agata Zaklika oraz siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Legionowo: Dorota Wróbel - Górecka, Krystyna Mazuchowska - Pujdak, Marzena Litwinek, Roman Biskupski, Wiesław Jakubczak, Jan Skakluk oraz Czesław Wojcieszek. W imieniu nieobecnego prezydenta miasta Romana Smogorzewskiego gości przywitał zastępca prezydenta - Piotr Zadrożny, który wręczył zebranym zaświadczenia o powołaniu członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie. Kadencja Rady trwa dwa lata. Następnie Członkowie Rady wybrali spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Pani Danuta Szczepanik jednogłośnie została wybrana na przewodniczącą Rady, a Pani Krystyna Mazuchowska - Pujdak na sekretarza Rady.

za: www.legionowo.pl

Zaświadczenie o powołaniu Doradcy Zarządu ARTBALE Stowarzyszenia, pana Wiesława Jakubczaka na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie