Ogłoszenie konsultacji programu współpracy

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe działające na terenie Legionowa do udziału w konsultacjach w trybie określonym w Zarządzeniu Nr 192/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo,w sprawie programu współpracy Gminy Legionowo w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Konsultacje przeprowadzone będą drogą elektroniczną w formie przesyłanych opinii i wniosków do projektu programu na adres email: ngo@um.legionowo.pl oraz otwartego spotkania Prezydenta Miasta Legionowo z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, które się odbędzie w dniu 29 września 2011r. o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul.marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie.

Termin zgłaszania opinii i wniosków upływa w dniu 29 września 2011 roku.


Projekt programu współpracy

ZARZĄDZENIE Nr 192 / 2011 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO z dnia 29 sierpnia 2011r.