Informacja o konkursie ofert

Urząd Miasta Legionowo informuje o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Więcej informacji na stronie

http://www.legionowo.pl/pl/strefa-mieszkanca/Aktualne-Konkursy-Ofert.
Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenia i konsultacje w związku z ogłoszonym konkursem do biura przy ul. Piłsudskiego 3 lok. 13.