Otwarte spotkanie integracyjno - szkoleniowe 6 VI 2011

ARTBALE Stowarzyszenie realizuje od września 2010 roku projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich "Nowy Początek" - lokalny punkt doradczo-szkoleniowy w Legionowie, w ramach współpracy z Urzędem Miasta Legionowo. Punkt doradczo - szkoleniowy nakierowany jest na bezpłatną pomoc i wspieranie dla inicjatyw obywatelskich, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
 
Punkt świadczy bezpłatnie wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne z zakresu prawa, finansów, księgowości, zdobywania środków dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz jak zdobywać i rozliczać się z środków i unijnych.
 
Zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie integracyjno - szkoleniowe, które odbędzie się 6 czerwca 2011 roku o godzinie 18:00 w sali widowiskowej Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41.

Na spotkaniu przedstawione i omówione zostaną aktualne i przyszłe możliwości realizacji i finansowania projektów składanych przez organizacje pozarządowe z Legionowa, w tym ich finansowanie ze środków unijnych.