Informacja o PFRON

Szanowni Państwo
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych
 
W związku z ogłoszonym siódmym konkursem o zlecenie realizacji zadań w 2011 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) na dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych zapraszamy do zapoznania się z tym konkursem.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem www.pfron.org.pl .
 
Artbale Stowarzyszenie REKIS w ramach działań punktu „NOWY POCZĄTEK” udziela bezpłatnie, po uprzednim umówieniu się telefonicznym nr tel. 608 411 178 w godzinach 10:00-16:00
  • konsultacji,
  • doradztwa,
  • wyjaśnień związanych ze składaniem ofert.
 
Konsultacje poprowadzą eksperci, uczestnicy szkoleń prowadzonych przez MPiPS oraz Centrum Doradczego Eurodotacje, na których omówione zostały zakresy możliwych obszarów tematycznych projektów jak też mechanizm ich finansowania.
 
O środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe jak też inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003, art. 3 pkt. 3.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem z dnia 17 lutego 2011 r., „Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON” i innymi dokumentami.
 
Z wyrazami szacunku
 
V-ce Prezes Artbale
dr Bożena W. Jakubczak