Spotkanie integracyjno-szkoleniowe 20 I 2011 NOWY POCZĄTEK

 
Spotkanie integracyjno – szkoleniowe
20 I 2011
NOWY POCZĄTEK

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki ma zaszczyt zaprosić na II spotkanie integracyjno – szkoleniowe „Nowy Początek” dla ngo i inicjatyw lokalnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego z PO FIO.

Tematyka spotkania:

Główne zasady i warunki składania wniosków o dofinansowanie z budżetu miasta Legionowa oraz zgłoszenia przedstawicieli do komisji konkursowych.

(podstawa znowelizowana ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwalony na 2011 rok program współpracy samorządu Legionowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy opp.)

Spotkanie odbędzie się z udziałem przedstawicieli odpowiednich komórek organizacyjnych miasta ogłaszających otwarte konkursy na dofinansowania.

 
Miejsce: Lokal nr 10, ul. Piłsudskiego 3, Legionowo

Termin: 20.01.2011 (czwartek), godz.: 14:00

Czas trwania: 2 godziny
PROGRAM

Wprowadzenie:
Wiesław Jakubczak
 
1.Ważniejsze zasady i kryteria należytego wypełniania wniosków o dotacje, w ogłaszanych przez Legionowo konkursach dotacyjnych.
2.Specyfika wyboru przedstawicieli do komisji konkursowych.
3.Pytania i dyskusja.

WSTĘP WOLNY !!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
_________________________________________________________

UWAGA !

Liczba miejsc ograniczona!

Na zgłoszenia czekamy
do ŚRODY
(18.01)
do godziny 17:00

pod numerem 608403473

lub mailowo: agnieszka.pienkos@balet.com.pl (do Agnieszki Pieńkos)
lub agata@balet.com.pl (do Agaty Warzecha)


ZAPROSZENIE Program i zasady uczestnictwa