O projekcie "Nowy Początek"

ARTBALE Stowarzyszenie REKiS otrzymało dotacje z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację nowego projektu na terenie Legionowa i Powiatu Legionowskiego, na rok 2010/11.
Celem projektu o nazwie „Nowy Początek” jest stworzenie stałej placówki, działającej na profesjonalnym poziomie, w bezpośrednim kontakcie z zainteresowanymi, która będzie spełniała jednocześnie trzy ważne funkcje: doradczą, konsultacyjną oraz szkoleniową dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów podobnych, działających na terenie Legionowa i innych miejscowości, znajdujących się w okolicy.
Najbardziej zależy nam na podjęciu współpracy z osobami aktywnymi, pragnącymi działać na rzecz kulturalnego rozwoju społeczności lokalnych, a także z nowopowstałymi organizacjami pozarządowymi, w szczególności z tymi, które słabo funkcjonują, m.in. z powodu braku dotacji, problemów organizacyjnych, czy kadrowych, a chcą zdobyć dodatkową wiedzę oraz doświadczenie w zakresie realizowania zadań publicznych dotyczących kultury, sztuki, edukacji i niepełnosprawności.
Pragniemy stworzyć im możliwość nawiązania bezpośrednich relacji między sobą, a także ze specjalistami, ekspertami i doradcami związanymi z działalnością trzeciego sektora oraz zaznajomienia się z procedurami przygotowanymi przez przedstawicieli władz samorządowych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
Różnorodne konsultacje, szkolenia i spotkania integracyjne będą miały na celu wypracowanie, na drodze kompromisu oraz porozumienia, wspólnej płaszczyzny działania na rzecz rozwoju działalności i efektywnego funkcjonowania trzeciego sektora dla poprawy poziomu i jakości życia społeczeństwa obywatelskiego w Legionowie.
 
Zainteresowane naszym projektem osoby oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w siedzibie przy ul. Piłsudskiego 3, lokal 13 w Legionowie lub prosimy o wysłanie swoich danych teleadresowych na e-mail Artbale Stowarzyszenia REKiS: balet@balet.com.pl. W następnym terminie dostarczymy Państwu zasady i grafik uczestnictwa w konsultacjach, szkoleniach i spotkaniach integracyjnych.
Wszystkie działania w ramach „Nowego Początku” będą bezpłatne dla zainteresowanych.

Naszym partnerem jest Urząd Miasta Legionowo.