Poloneza czas zacząć

Spotkania w szkołach

W kwietniu i maju odbyło się 10 zaplanowanych spotkań w klasach szkół biorących udział w projekcie Poloneza czas zacząć. Na początek każdego spotkania osoba prowadząca spotkanie przypomniała 5 tańców narodowych, z którymi uczniowie legionowskich szkół mieli okazję zapoznać się podczas koncertu 20 marca, w Sali Widowiskowej w Legionowie.

Zostały przywołane charakterystyczne cechy każdego z tych tańców, zarówno warstwy muzycznej, układów i stroju wyróżniającego każdy z nich. Zostały ponownie opisane typowe dla tańców polskich elementy zachowania obojga partnerów.

Każdy z polskich tańców narodowych został szczegółowo omówiony i ponownie zaprezentowany. Następnie aktywność dzieci, poprzez naukę podstawowych kroków, poznały też takie elementy polskich tańców jak krzesany, hołubce czy tupnięcia.

Materiał: LTV Legionowo.