XII Lądeckie Lato Baletowe - plakaty

Plakat XII Lądeckiego Lata Baletowego

Plakat XII Lądeckiego Lata Baletowego


Plakat Seminariów Warsztatowych Taneczno-Choreograficznych  towarzyszących XII Lądeckiemu Latu Baletowemu