V Lądeckie Lato Baletowe

 

Piątą edycję festiwalu Lądeckie Lato Baletowe, zrealizowaną przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Starostwa Kłodzkiego oraz dofinansowaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, swą obecnością uświetnili zaproszeni goście w osobach wybitnych tancerzy, pedagogów i choreografów oraz przedstawiciele świata sztuki teatru i tańca w osobach:

 • Sławomir Pietras – dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu,
 • Ewa Głowacka – primabalerina Teatru Wielkiego w Warszawie,
 • Olga Sawicka – wieloletnia primabalerina,
 • Paweł Chynowski – Kierownik Literacki TW w Warszawie,
 • Liliana Kowalska – Dyrektor Baletu TW w Poznaniu,
 • Wanda Badowska-Twarowska – artysta plastyk, grafik komputerowy, autor wystawy,
 • Anna Wszyndybył – artysta plastyk, autor wystawy,
 • Henryk Konwiński – choreograf, reżyser,
 • Beata Wrzosek-Dopierała – I. solistka TW w Poznaniu,
 • Urszula Bernat – tancerka baletu Opery na Zamku w Szczecinie,
 • Piotr Piotrowski – tancerz, pedagog Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie,
 • Rada Zivkovic – tancerka,
 • Krystyna Frąckowiak – tancerka, pedagog baletu,
 • Oali Bebe – tancerz,
 • Allasane Wat – tancerz, pedagog, choreograf,
 • Robert Nieznański z zespołem,
 • Elwira Piorun – solistka TW w Warszawie,
 • Konrad Szymański – tancerz,
 • Katarzyna Szmyd – manager klubu Fitness Park.

Uczestnikami festiwalu byli uczniowie szkół baletowych, dzieci i młodzież zainteresowana tańcem, grupy i zespoły taneczne, oraz osoby zainteresowane sztuką tańca, uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez studia taneczne, oraz osoby, które przyjechały do Lądka Zdroju w celach wypoczynkowych i rehabilitacyjnych, zainteresowane imprezami festiwalowymi, jak i rekrutujące się z osób, zamieszkujących w Lądku Zdroju zainteresowane tańcem.

Festiwal został poprzedzony kilkumiesięcznym okresem przygotowawczym, podczas którego prowadzono działania edukacyjne i informacyjne wśród dziecięcych zespołów tanecznych, młodzieży i studentów w celu zainteresowania i przygotowania ich do świadomego uczestnictwa w różnych imprezach festiwalowych.

W ramach Lądeckiego Lata Baletowego odbyły się następujące imprezy:

 • Wystawy baletowe: „Choreografie Henryka Konwińskiego w malarstwie i grafice Wandy Badowskiej-Twarowskiej” oraz „Taniec w rzeźbie” Anny Wszyndybył
 • Spotkania artystyczne dzieci i młodzieży w formie kolonii i obozu.
 • Warsztaty taneczno-choreograficzne z różnych technik tańca, takich jak: repertuar klasyczny, taniec klasyczny, techniki rozciągające, flamenco, taniec współczesny, taniec jazz, funky, salsa (latino), afro-dance, hip-hop disco, break-dance, tańce latynoamerykańskie, tai-chi, taniec orientalny-hinduski. Obok warsztatów taneczno-choreograficznych odbywały się warsztaty towarzyszące, takie jak: choreoterapia, współczesne formy aerobicu.
 • Pokaz Młodych Tancerzy i Choreografów, do którego to przeglądu zakwalifikowano 6 wykonawców.
 • Warsztaty Taneczne w ramach Spotkań Artystycznych Dzieci i Młodzieży. W zajęciach uczestniczyły dzieci przebywające w tym czasie na kolonii/obozie oraz dzieci i młodzież z Lądka Zdroju, biorąca udział z realizowanym w ramach festiwalu programie edukacji kulturalnej z zakresu sztuki tańca.
 • Spotkania Edukacyjne dla Dzieci i Młodzieży z wybitnymi osobowościami ze świata sztuki tańca - gośćmi festiwalu dla młodych uczestników ze szkół baletowych, dzieci i młodzieży przebywających na Spotkaniach Artystycznych Dzieci i Młodzieży.
 • Wieczorne spotkania z gośćmi festiwalu w kawiarni festiwalowej „Maleńka", dla dorosłej części uczestników.
 • Nocne Spotkania z Muzyką i Tańcem Hiszpańskim, podczas których zapoznano uczestników z charakterystyczną muzyką i rytmami hiszpańskimi, ważnymi dla tego kraju miejscami kulturalnymi.
 • Nocne Spotkanie z Muzyką i Tańcem Irlandzkim, podczas których zapoznano uczestników festiwalu z tańcami irlandzkimi, ważnymi dla tego kraju miejscami kulturalnymi, charakterystyczną muzyką i rytmem
 • Nocne Spotkania z Kinem Tańca. Uczestnicy obejrzeli filmy o tematyce baletowej w reżyserii Grzegorza Lasoty.
 • Uroczysty koncert.