Festiwal Lądeckie Lato Baletowe

Inicjator festiwalu: Sławomir Pietras
Dyrektor artystyczny: Paweł Chynowski
Dyrektor organizacyjny: Bożena Jakubczak

Pomysłodawcą i inicjatorem powstania festiwalu "Lądeckie Lato Baletowe", jak i stałym propagatorem jego rozwoju jest Sławomir Pietras - Dyrektor Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
Głównym celem "Lądeckiego Lata Baletowego" jest: rozwój kulturalny Ziemi Kłodzkiej - regionu z pogranicza Polski, Czech i Niemiec - w tym uwrażliwienie jak największej ilości uczestników festiwalu dzieci, młodzieży oraz dorosłych na piękno sztuki i muzyki baletowej oraz zapoznanie z walorami uzdrowiskowymi Lądka Zdroju i atrakcjami tego regionu. Celem festiwalu jest również integracja i współpraca, w tym międzynarodowa oraz wymiana międzypokoleniowa i środowiskowa idei i tancerzy baletu. Wszystkie te cele festiwalu spina szeroko pojmowana edukacja kulturalna w zakresie sztuki tańca.
Realizacja celów festiwalu odbywa się poprzez imprezy, których różnorodne formy stwarzają możliwość kontaktu ze sztuką baletową z ludźmi sztuki, praktycznym poznaniem różnych technik tańca, i gdzie wymiana doświadczeń i edukacja kulturalna odbywają się np. na wystawach, koncertach, spotkaniach czy pogadankach.