List otwarty

ARTBALE Stowarzyszenie REKiS

 

PODZIĘKOWANIE
LIST OTWARTY

 

Pragniemy Państwu serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę przy organizacji dwunastu edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Lądeckie Lato Baletowe, zapoczątkowane go po wielkiej powodzi w 1997 roku przez Dyrektora Sławomira Pietrasa – twórcę idei festiwalowej dla ratowania i przywracania do aktywnego życia najmłodszych mieszkańców Lądka Zdroju po powodziowej traumie, która stała się ich udziałem. Nie byłoby tych dwunastu lat naszej wielokrotnie bezinteresownej obecności w Lądku Zdroju, gdyby nie sympatia i życzliwość, jakie okazali nam mieszkańcy miasta oraz zaangażowanie i pomoc przy realizacji naszych pomysłów z Państwa strony.

Zawsze będziemy darzyć sympatią przyjaciół lądeckiego Festiwalu i nigdy o nich nie zapomnimy. Składamy słowa podziękowania wszystkim, dzięki którym przez dwanaście lat mogliśmy realizować MFT Lądeckie Lato Baletowe, a więc każdemu mieszkańcowi Lądka Zdroju pozytywnie odbierającemu organizowane przez nas działania artystyczno - taneczne, a także współpracownik om i pracownikom festiwalu. Szczególnie dziękujemy wszystkim młodym wolontariuszom za ich pomoc oraz przychylnym naszem u udziałowi w realizacji festiwalu przedstawicielom kolejnych władz, jak również życzliwie nas przyjmującym gestorom bazy z Lądka Zdroju.

Wszystkim Wam składamy najserdeczniejsze podziękowania oraz życzymy sukcesów w dalszym rozwoju najpięknie jszego w Pols ce miasta uzdrowiskowego, którego mieszkańcom poświęciliśmy z ogromną satysfakcją wiele zapału, zaangażowania, pasji i energii oraz kilkanaście lat pracy i naszego życia.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że Zarząd ARTBALE Stowarzyszenia REKiS podjął uchwałę, na mocy której kwotę (wykazaną na swoim koncie księgowym jako „wartości niematerialne i prawne”) z tytułu praw do wypracowanego przez nas wkładu do Międzynarodowego Festiwalu Lądeckiego Lata Baletowego, a w szczególności prawa do graficznego projektu festiwalowego znaku, zostanie w odpowiedniej wysokości nieodpłatnie przekazana Lądkowi Zdrój (np. Radzie, Urzędowi Miasta, Centrum Kultury i Rekreacji lub innej zaproponowanej instytucji w Lądku Zdroju).

Z życzeniami wielu udanych kolejnych edycji festiwalowych, z wyrazami szacunku i poważania pozostają

 

Bożena i Wiesław Jakubczak