^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Kontakt

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Królowej Jadwigi, nr 11, lok. 23

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

22 774 99 04
www.artbale.pl

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacając na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

artbale2.jpg

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Królowej Jadwigi 11. lok. 23.

Newsletter

Imię:
Email:

Zapytanie ofertowe dla usługi pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) dla projektu „...w kręgu tańca...2019”

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Królowej Jadwigi 11 lok. 23,

KRS Nr 0000107658   email: balet@balet.com.pl.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

kieruje do Państwa zapytanie o cenę ważne do dnia 20.05.2019 roku.

Poszukujemy Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego położonego w okolicach Serocka, Somianki lub nad Zalewem Zegrzyńskim dla zapewnienia pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) na czterech zgrupowaniach łącznie dla 164 osób, w każdym dla 41 uczestników dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wraz z opiekunami, kadrą i obsługą z możliwością prowadzenia zajęć terapeutycznych - warsztatów tanecznych i spotkań z artystami biorących udział w realizacji projektu „…W Kręgu Tańca…2019” realizowanego w 2019 roku w następujących terminach: I. Zgrupowanie od 09.IX. do 13.IX.2019; II. Zgrupowanie od 23.IX. do 27.IX. 2019; III. Zgrupowanie od 30.IX. do 04.X.2019; IV. Zgrupowanie od 14.X. do 18.X.2019 r.

Oznaczenie postępowania: nadawany przez Stowarzyszenie ARTBALE nr/hasło składanej ofercie z ceną

– numer/ hasło/………………………………………………….………/2019

I. Nazwa oraz adres pytającego:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Królowej Jadwigi 11 lok. 23, KRS Nr 0000107658

II. Przedmiot zapytania:

1. Przedmiotem zapytania będzie całkowita cena osobo/dnia dla zapewnienia pobytu (zakwaterowania oraz wyżywienia) z możliwością prowadzenia warsztatów tanecznych i spotkań z artystami dla uczestników wraz z opiekunami oraz organizatorami, biorących udział we wszystkich czterech zgrupowaniach projektu „…W Kręgu Tańca…2019” współfinansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie ARTBALE.

2. Szczegółowy opis: przedmiot zapytania będzie dotyczył w zakresie zakwaterowania: zapewnienie dla każdego zgrupowania, zakwaterowania po 41 miejsc noclegowych wraz z salami do spotkań w obiekcie/tach (dostosowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi). Pokoje lub pomieszczenia w standardzie hotelowym (niezbędna zawsze łazienka lub węzeł sanitarny), sale do zajęć warsztatowych i spotkań odpowiednio przystosowane i położone na wspólnym terenie danego Ośrodka znajdującego się w okolicach Serocka, Somianki lub w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego, potrzebne w okresie wszystkich czterech zgrupowania w podanych na wstępie dniach 2019r. Dodatkowo koniczność zapewnienia odpowiedniego dopasowania ilości pomieszczeń dla zakwaterowania uczestników z uwzględnieniem ich płci i sytuacji zapewnienia niepełnosprawnym uczestnikom bezpośredniej opieki opiekunów, jak również dodatkowo wyodrębnione 4 pokoi 1 osobowe dla artystów i obsługi.

3. Zapewnienia co najmniej trzech dużych Sal, bez żadnego wyposażenia w nieuzgodnione sprzęty dla poprowadzenia całodziennych zajęć terapeutyczno-warsztatowych z uwzględnieniem grania donośnej muzyki, próbami i tańcami. Dodatkowo zapewnienia jednej mniejszej Sali wyposażonej w stoliki i krzesła dla prowadzenia spotkań o charakterze wykładowo konsultacyjnym z psychologiem.

4. W zakresie wyżywienia zapewnienie dla każdego zgrupowania i dla 41 osób pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) we wszystkich dniach każdego zgrupowania, z zapewnieniem suchego prowiantu w dniu wyjazdu z każdego zgrupowania, jak i stałego przez cały pobyt każdego zgrupowania dostępu dla wszystkich uczestników z możliwości zaspokojenia pragnienia (czysta woda nadająca się do picia.)

5. Wszystkie wymienione zapotrzebowania powinny zostać skalkulowane łącznie z ewentualnymi podatkami, a podana na zapytanie cena, powinna być ceną jednostkową osobo/dnia, wyliczona z całkowitego wynagrodzenia za całość pobytu na wszystkich czterech zgrupowaniach wszystkich 164 uczestników równo podzieloną na cztery zgrupowania, składające się z pełnych 5 dniowych okresów każdego zgrupowania oraz faktycznej ilość po 41 osób dla każdego zgrupowania. Ostatecznie zaproponowana cena osobo/dnia powinna odpowiadać przeliczonej wartości na jednego uczestnika poprzez podzielenie całkowitego wynagrodzenia (brutto) dla jednego danego zgrupowania przez 5 dniowy czas pobytu i przez ilość 41 uczestników.

III. Termin wykonania ewentualnego zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia-usługi musi obejmować wszystkie zaplanowane zgrupowania w dniach: Zgrupowanie I od 09.IX. do 13.IX.2019; Zgrupowanie II od 23.IX. do 27.IX. 2019; Zgrupowanie III od 30.IX. do 04.X.2019; Zgrupowanie IV od 14.X. do 18.X.2019 r.

IV. Opis sposobu zgłoszenia i potwierdzenia zgłoszenia:

Zgłaszający powinien do dnia ważności zapytania, potwierdzić swoje zainteresowanie niniejszym zapytaniem: co najmniej podaniem proponowanej ceny i niezbędnych informacji wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia poprzez nadanie (numeru / hasła), uzyskanego poprzez osobistą rozmowę, telefonicznie, mailem lub poczta tradycyjną.

Zgłoszenie zainteresowania powinno oprócz ceny zawierać informację o:

- adresie lub siedzibę oferenta, numeru NIP, numeru telefonu lub adresu e-mail,

- jednoznaczne oświadczenie o wysokości proponowanej ceny osobo/dnia i zainteresowanie wykonaniem zamówienia według podanych warunków. Ostateczna cena osobo/dnia jest ceną brutto, zatwierdzoną na koniec wszystkich podawanych danych, przez upoważnionego do zgłaszania wykonawcę z podaniem jego pełnego nazwiska i imienia,

- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, przekazaniem osobiście lub telefonicznie, wydanego przez przyjmującego: kilkuznakowego numeru / hasła, które łącznie z nazwiskiem i imieniem składającego zgłoszenie jest formalnym potwierdzeniem złożenia w terminie odpowiedzi na zapytanie o cenę.

V . Miejsce oraz termin składania zgłoszeń

 1. Zgłoszenia powinna być przekazana do ARTBALE: co najmniej w jednej z form: np. w postaci osobistego zgłoszenia w siedzibie, osobistej rozmowy, telefonicznie na nr tel. 608 411 178, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email balet@balet.com.pl, lub pocztą przesłaną na adres siedziby.
 2. ARTBALE potwierdzi przyjęcie zgłoszenia poprzez podanie indywidualnego oznaczenia będącego nadanym kilkucyfrowym numerem zgłoszenia / hasłem, które łącznie z imieniem i nazwiskiem zgłaszającego stanowią formalne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz zaproponowanej ceny dla projektu : „…W Kręgu Tańca…2019”
 3. Ostatnim terminem na składanie ceny jest dzień 24.05.2019 rok do godz. 12:00.
 4. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Ocena zgłoszeń zostanie dokonana w tym samym dniu 24.05.2019 roku, a wynik i wybór zgłoszenia i ceny zostanie przekazany zainteresowanemu po godzinie 15:00 tego dnia.
 6. Pod adresem: http://www.artbale.pl na stronie internetowej zostanie ponadto zamieszczona dla pozostałych zgłaszających się informacja o wybranym zgłoszeniu.
 7. Zgłaszający może przed upływem terminu do składnia, zmienić lub wycofać swoje zgłoszenie ceny.
 8. Zapytanie o cenę zamieszczono również w siedzibie zamawiającego i miejscach dostępnych dla zainteresowanych zapytaniem oraz rozpowszechniano na stronie: http://www.artbale.pl.

VI. Ocena zgłoszenia

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych zgłoszeń z uwzględnieniem zasad: konkurencyjności, gospodarności, celowości, bezstronności, obiektywizmu i jawności, szczególnie uwzględniając doświadczenie i dotychczasowe zapewnienia wysokiej jakości wykonania zleconych zadań.
 2. W toku zbierania danych, badania i oceny zgłoszeń Zamawiający może w tej samej, co składane zgłoszenie formie żądać od zgłaszającego wyjaśnień dotyczących treści złożonego zgłoszenia.
 3. Dla wybranego zgłoszenia zostanie na tej podstawie wystawione zamówienie lub zaproszenie do podpisania odpowiedniej umowy zgodnej z warunkami zamieszczonymi w ogłoszeniu i potwierdzonymi w zgłoszeniu zapewniającymi ich pełna realizację.

VII. Dodatkowe informacje

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia ponosi Wykonawca.
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w rozpatrywaniu zgłoszeń.
 3. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego zapytania.
 4. Wykonawca obowiązany jest przygotować zgłoszenie zgodnie z wymaganiami zapytania.

Za Zarząd Stowarzyszenia                                                          Mieczysława Kubacka - Skarbnik

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Składana oferta

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale