^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Kontakt

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Królowej Jadwigi, nr 11, lok. 23

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

22 774 99 04
www.artbale.pl

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacając na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

artbale2.jpg

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Królowej Jadwigi 11. lok. 23.

Newsletter

Imię:
Email:

Zapytanie ofertowe dla usługi wyżywienia i noclegów - III i IV zgrupowanie ...w kręgu tańca...2016

Legionowo, dn. 16.08.2016 r.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3,

KRS Nr 0000107658  email: balet@balet.com.pl.

 

 

 

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

kieruje do Państwa zapytanie o cenę

ważne do dnia 22.08.2016 roku.

Poszukujemy Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego położonego w okolicach Serocka lub nad Zalewem Zegrzyńskim celem zapewnienia pobytu (zakwaterowania, wyżywienia i sal do ćwiczeń) dla 49 uczestników dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wraz z opiekunami, kadrą i obsługą z możliwością prowadzenia zajęć terapeutycznych - warsztatów tanecznych i spotkań z artystami biorących udział w realizacji projektu „...w kręgu tańca…2016” roku.

Oznaczenie postępowania: nr nadany – hasło………………………………………………/2016

I. Nazwa oraz adres pytającego:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3, KRS Nr 0000107658

II. Przedmiot zapytania:

1. Przedmiotem zapytania będzie łączna cena zapewnienia pobytu (zakwaterowania oraz wyżywienia, w tym dostęp do trzech sal) z możliwością prowadzenia warsztatów tanecznych i spotkań z artystami dla uczestników wraz z opiekunami oraz organizatorami, biorących udział w projekcie „... w kręgu tańca…2016” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenia ARTBALE.

 

2. Szczegółowy opis: przedmiot zapytania będzie dotyczył w zakresie zakwaterowania: zapewnienie zakwaterowania 49 miejsc noclegowych wraz z salami do spotkań w obiekcie/tach (dostosowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi). Pokoje hotelowe, sale do zajęć warsztatowych i spotkań położone na wspólnym terenie w okolicach Serocka lub Zalewu Zegrzyńskiego potrzebne w okresach dla III zgrupowania w dniach od 12.09.2016 do 16.09.2016 r. oraz dla IV zgrupowania od 19.09.2016 do 23.09.2016 r. z warunkiem, zapewnienia odpowiedniego dopasowania ilości pokoi dla zakwaterowania uczestników w różnych pokojach z łazienkami, z podziałem według płci oraz w trzech pokojach (1 i 2 osobowych) dla pozostałych uczestników.

3. Zapewnienia co najmniej trzech dużych Sal, bez wyposażenia w sprzęty dla poprowadzenia całodziennych zajęć terapeutyczno-warsztatowych z donośną muzyką i tańcem. Dodatkowo zapewnienia jednej mniejszej Sali wyposażonej w stoliki i krzesła dla prowadzenia spotkań o charakterze wykładowo konsultacyjnym.

4. W zakresie wyżywienia zapewnienie dla 49 osób pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) od dnia 12.09. do 16.09.2016 r. oraz 19.09.2016 r. do 23.09.2016 r. z zapewnieniem suchego prowiantu w dniach wyjazdu, jak i stałego dostępu dla wszystkich uczestników możliwości zaspokojenia pragnienia (woda lub nie słodzona, herbata albo inny napój.)

5. Wszystkie omówione zapotrzebowania powinny zostać skalkulowane osobno dla każdego zgrupowania z ewentualnymi podatkami, a podana na zapytanie cena jednostkowa, wyliczona z całkowitego wynagrodzenia za całość jednego zgrupowania, podzielonego przez 5 dniowy czas pobytu i faktyczną ilość 49 osób dla danego zgrupowania. (Łącznie z 2 zgrupowań x 49 osób x 5 dni pobytu x proponowana cena dla jednego zgrupowania i jednego uczestnika.)

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia-usługi w dniach od 12.09.2016 r. do 16.09.2016 r. oraz od 19.09.2016 do 23.09.2016 r.

IV. Opis sposobu zgłoszenia i potwierdzenia zgłoszenia:

Zgłaszający powinien do dnia ważności zapytania, potwierdzić swoje zainteresowanie niniejszym zapytaniem: co najmniej podaniem proponowanej ceny i wszystkich niezbędnych informacji wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (numeru nadania – hasła), uzyskanego poprzez osobistą rozmowę, telefonicznie, mailem lub poczta tradycyjną.

Zgłoszenie zainteresowania powinno oprócz ceny zawierać informację o:

- adresie lub siedzibę oferenta, numeru NIP, numeru telefonu lub adresu e-mail,

- jednoznaczne oświadczenie o proponowanej cenie zgłaszający zainteresowanie wykonaniem zamówienia według podanych warunków i z ostateczną ceną brutto, zatwierdzoną na koniec wszystkich podawanych danych, przez upoważnionego do zgłaszania wykonawcę z podaniem jego pełnego nazwiska i imienia,

- potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przekazanego osobiście lub telefonicznie będzie wydane przez przyjmującego: numer - czteroznakowe hasła, które łącznie z nazwiskiem i imieniem składającego zgłoszenie jest formalnym potwierdzeniem złożenia odpowiedzi o cenie.

V . Miejsce oraz termin składania zgłoszeń

 1. Zgłoszenia powinna być przekazana do ARTBALE: co najmniej w jednej z form: np. w postaci osobistej rozmowy, osobistego zgłoszenia w siedzibie, telefonicznie na nr tel. 608 403 473, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email balet@balet.com.pl, lub pocztą przesłaną na adres siedziby.
 2. ARTBALE potwierdzi przyjęcie zgłoszenia poprzez podanie indywidualnego oznaczenia będącego nadanym czterocyfrowym numerem zgłoszenia - hasłem, które łącznie z imieniem i nazwiskiem zgłaszającego stanowią formalne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i zaproponowanej ceny dla projektu : „... w kręgu tańca…2016r”
 3. Ostatnim terminem na składanie ceny jest dzień 22.08.2016 roku do godz. 16:00.
 4. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Ocena zgłoszeń zostanie dokonana w dniu 26.08.2016 roku, a wynik i wybór zgłoszonej firmy i ceny zostanie przekazany zainteresowanemu po godzinie 12:00 tego dnia.
 6. Pod adresem: http://www.artbale.pl na stronie internetowej zostanie ponadto zamieszczona dla pozostałych zgłaszających się informacja o wybranym zgłoszeniu.
 7. Zgłaszający może przed upływem terminu do składnia, zmienić lub wycofać swoje zgłoszenie ceny.
 8. 8.Zapytanie o cenę zamieszczono w siedzibie zamawiającego i miejscach dostępnych dla zainteresowanych zapytaniem oraz rozpowszechniano na stronie: http://www.artbale.pl.

VI. Ocena zgłoszenia

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych zgłoszeń z uwzględnieniem zasad: konkurencyjności, gospodarności, celowości, bezstronności, obiektywizmu i jawności, w szczególnie z zapewnieniem wysokiej jakości wykonania zleconego zadania.
 2. W toku badania i oceny zgłoszeń Zamawiający może w tej samej, co składane zgłoszenie formie żądać od zgłaszającego wyjaśnień dotyczących treści złożonego zgłoszenia.
 3. Dla wybranego zgłoszenia zostanie na tej podstawie wystawione zamówienie zgodne z warunkami zgłoszenia lub podpisana umowa o zapewnienie realizacji.

VII. Dodatkowe informacje

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia ponosi Wykonawca.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w rozpatrywaniu zgłoszeń.

3. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego zapytania.

4. Wykonawca obowiązany jest przygotować zgłoszeniezgodnie z wymaganiami zapytania.

 

_____________________

Bożena Jakubczak
Wiceprezes Zarządu

 

________________________

Mieczysława Kubacka
Skarbnik Zarządu

 

 

Załączniki:

Zapytanie o cenę

Otrzymana oferta

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale