^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Dane kontaktowe

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Jana III Sobieskiego 6d

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

22 774 99 04
www.artbale.pl

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacając na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Jana III Sobieskiego 6d.

Newsletter

Imię:
Email:

Zapytanie ofertowe - Dostawa komputera - Terpsychora do szkół edycja wiosenna 5

Legionowo, dn. 2.09.2014 r.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Kulturalnej i Sztuki,
05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,
REGON 015147680,
KRS Nr 0000107658
balet@balet.com.pl.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

kieruje do Państwa zapytanie o cenę

Poszukujemy komputera przenośnego umożliwiającego obróbkę filmów wraz z oprogramowaniem, w ramach projektu „TERPSYCHORA DO SZKÓŁ edycja wiosenna 5” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oznaczenie postępowania: nr nadany – hasło………………/2014

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,
05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,
REGON 015147680,
KRS Nr 0000107658

 

II. Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera przenośnego w ramach projektu „TERPSYCHORA DO SZKÓŁ edycja wiosenna 5” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp    

Nazwa

Ilość

1.

Laptop:

- wielkość ekranu pomiędzy 15" a 16" z świecącą matrycą, wskazane podświetlenie matrycy typu LED
- wielkość dysku twardego przynajmniej 1000 GB
- nagrywarka DVD lub blu-ray
- min. 12 GB pamięci RAM
- karta graficzna z wsparciem sprzętowym dla HD
- czterordzeniowy procesor Intel
- złącza HDMI, VGA (RGB), USB 3.0
- laptop umożliwia obróbkę filmów
- podstawowe oprogramowanie dla funkcjonowania komputera
- program do obróbki filmów: Pinnacle 17 Plus

1

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.09.2014

IV. Opis sposobu zgłoszenia i potwierdzenia zgłoszenia:

Zgłaszający powinien do dnia ważności zapytania, potwierdzić swoje zainteresowanie niniejszym zapytaniem: co najmniej podaniem proponowanej ceny i wszystkich niezbędnych informacji wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, poprzez osobistą rozmowę, telefonicznie, mailem lub poczta tradycyjną.

Zgłoszenie zainteresowania powinno oprócz ceny zawierać informację o:

- adresie lub siedzibę oferenta, numeru NIP, numeru telefonu lub adresu email,

- jednoznaczne oświadczenie o proponowanej cenie zgłaszające zainteresowanie wykonaniem zamówienia według podanych warunków i z ostateczną ceną brutto, zatwierdzoną na koniec wszystkich podawanych danych, przez upoważnionego do zgłaszania wykonawcę z podaniem pełnego nazwiska i imienia,

- potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przekazanego osobiście lub telefonicznie będzie wydane przez przyjmującego: czteroznakowe hasła, które łącznie z nazwiskiem i imieniem składającego zgłoszenie jest formalnym potwierdzeniem złożenia oferty.

V. Miejsce oraz termin składania zgłoszeń

 1. Zgłoszenia powinna być przekazana do ARTBALE: co najmniej w jednej z form: np. w postaci osobistej rozmowy, osobistego zgłoszenia w siedzibie, telefonicznie na nr tel. 608 403 473, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email balet@balet.com.pl, lub pocztą przesłaną na adres siedziby. ARTBALE potwierdzi przyjęcie zgłoszenia poprzez podanie oznaczenia czteropozycyjnego hasła zgłoszenia, które z imieniem i nazwiskiem zgłaszającego stanowią formalne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zaproponowanej ceny dla projektu : „Terpsychora do szkół” – edycja wiosenna (5).
 2. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ocena zgłoszeń zostanie dokonana w dniu 13.09.2014 roku, a wynik i wybór najlepszego zgłoszenia zostanie przekazany zainteresowanemu po godzinie 12:00 tego dnia.
 4. Pod adresem: http://www.artbale.pl na stronie internetowej zostanie ponadto zamieszczona dla pozostałych zgłaszających się informacja o wybranym zgłoszeniu.
 5. Zgłaszający może przed upływem terminu do składnia, zmienić lub wycofać swoje zgłoszenie ceny.
 6. Zapytanie o cenę zamieszczono na stronie: http://www.artbale.pl
 7. Zamawiający dokona oceny ważnych zgłoszeń z uwzględnieniem zasad: konkurencyjności, gospodarności, celowości, bezstronności, obiektywizmu i jawności.
 8. W toku badania i oceny zgłoszeń Zamawiający może w tej samej co składane zgłoszenie formie żądać od zgłaszającego wyjaśnień dotyczących treści złożonego zgłoszenia.
 9. Dla wybranego zgłoszenia zostanie na tej podstawie wystawione zamówienie zgodne z warunkami zgłoszenia lub podpisana umowa o zapewnienie transportu

Ostatnim terminem na składanie zgłoszeń jest dzień 9.09.2014 roku do godz.24:00.

VI. Ocena zgłoszenia

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych zgłoszeń z uwzględnieniem zasad: konkurencyjności, gospodarności, celowości, bezstronności, obiektywizmu i jawności.
 2. W toku badania i oceny zgłoszeń Zamawiający może w tej samej co składane zgłoszenie formie żądać od zgłaszającego wyjaśnień dotyczących treści złożonego zgłoszenia.
 3. Dla wybranego zgłoszenia zostanie na tej podstawie wystawione zamówienie zgodne z warunkami zgłoszenia lub podpisana umowa o zapewnienie transportu

VII. Dodatkowe informacje

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia ponosi Wykonawca.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca powinien zapoznać sięz całością niniejszego zapytania.
4. Wykonawca obowiązany jest przygotować zgłoszenie zgodnie z wymaganiami zapytania.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

Bożena Jakubczak
V-ce Prezes

Mieczysława Kubacka
Skarbnik

Załącazniki:

Zapytanie ofertowe

Otrzymana oferta

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale