^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Kontakt

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Królowej Jadwigi, nr 11, lok. 23

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

22 774 99 04
www.artbale.pl

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacając na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

artbale2.jpg

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Królowej Jadwigi 11. lok. 23.

Newsletter

Imię:
Email:

Wydrukowanie plakatów - zapytanie o cenę

Legionowo, dn 05.04.2013 r.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Kulturalnej i Sztuki,
05-120 Legionowo
ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,
NIP 527-23-75-001,
KRS Nr 0000107658
balet@balet.com.pl.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki kieruje do Państwa zapytanie o cenę

Poszukujemy drukarni na terenie województwa mazowieckiego do wydrukowania plakatów w ramach projektu pod nazwą „Wieczór Tańca” w Legionowie współfinansowanego ze środków Gminy Legionowo – Urzędu Miasta Legionowo

Oznaczenie postępowania: nr nadanego hasła………………/2013

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,
05-120 Legionowo
ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,
NIP 527-23-75-001,
KRS Nr 0000107658
II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie na określony termin 400 (czterystu) sztuk plakatów według dostarczonego od zleceniodawcy projektu, realizowanego w ramach wydarzenia pod nazwą „Wieczór Tańca” w Legionowie współfinansowanego ze środków Gminy Legionowo – Urzędu Miasta Legionowo.

2. Szczegółowy opis: przedmiot zamówienia będzie zawierał dostarczony na DVD projekt od grafika zleceniodawcy.
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia-usługi maksymalnie do dnia 15 maja 2013 roku.
IV. Opis sposobu potwierdzenia i zgłoszenia oferty:

Oferent powinien do dnia ważności zapytania, potwierdzić swoje zainteresowanie niniejszym zapytaniem: co najmniej osobistą rozmowa, telefonicznie, mailem lub poczta. Potwierdzenie zainteresowania powinno dotyczyć informacji o: - adresie lub siedzibę oferenta, numeru telefonu, numeru NIP, - jednoznaczne oświadczenie o potwierdzeniu zainteresowania wykonaniem zamówienia według podanych warunków i z ostateczną ceną brutt, potwierdzoną na koniec wszystkich podawanych danych, podanym pełnym nazwiskiem i imieniem zgłaszającego się wykonawcy, - potwierdzeniem zgłoszenia osobistego lub telefonicznego oferty będzie wydane przez przyjmującego: czteroznakowe hasło łącznie z nazwiskiem i imieniem składającego ofertę.
V . Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przekazana do ARTBALE: co najmniej w postaci osobistej rozmowy w siedzibie, telefonicznie nr tel. 608 403 473, mailem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: balet@balet.com.pl. lub pocztą przesłaną na adres siedziby ARTBALE z podaniem oznaczenia zgłoszenia: „Wieczór Tańca” w Legionowie. Ostatnim terminem na składanie ofert jest termin do dnia 15.04.2013 roku do godz.24:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18 kwietnia 2013 roku, a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przekazany zainteresowanemu po godzinie 12:00 tego dnia. Dla wybranego oferenta zostanie na tej podstawie przygotowana i podpisana umowa zlecenia wydruku. Pod adresem: http://www.artbale.pl/, zostanie ponadto zamieszczona dla pozostałych oferentów informacja o wybranej ofercie na stronie internetowej.
3. Oferty zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może w tej samej co składana oferta formie żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie : http://www.artbale.pl/. oraz rozpowszechniano w siedzibie zamawiającego i miejscach dostępnych dla zainteresowanych ofertą.
VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych zgłoszonych ofert z uwzględnieniem zasad: konkurencyjności, gospodarności, celowości, bezstronności, obiektywizmu i jawności postepowania.
VII. Dodatkowe informacje
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej oferty.
4. Wykonawca obowiązany jest przygotować w ofercie niezbędne dane zgodnie z wymaganiami ofertowymi.
ARTBALE Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki
Bożena Jakubczak
V-ce Prezes

Mieczysława Kubacka
Skarbnik

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale