^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Kontakt

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Królowej Jadwigi, nr 11, lok. 23

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

22 774 99 04
www.artbale.pl

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacając na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

artbale2.jpg

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Polecamy

III Festiwal Studia Tańca „CLOU”
gwiazdka1.jpg

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Królowej Jadwigi 11. lok. 23.

Newsletter

Imię:
Email:

Usługa transportu

Legionowo, dn. 03.09.2012 r.
ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Kulturalnej i Sztuki,
05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,
NIP 527-23-75-001, REGON 015147680,
KRS Nr 0000107658
 
 
ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki kieruje do Państwa zapytanie ofertowe
 
 
Poszukujemy usługi transportu na dojazdy uczestników, tancerzy, organizatorów, elementów sprzętu/materiałów z Legionowa i Ostrołęki do ośrodka w Serocku oraz z ośrodka w Serocku do Legionowa i Ostrołęki na potrzeby realizacji zadania publicznego pod tytułem „…w kręgu tańca…” współfinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 
Zapytanie ofertowe numer 02/09/2012

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,
05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,
NIP 527-23-75-001,
REGON 015147680,
KRS Nr 0000107658
II. Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu na dojazdy uczestników, tancerzy, organizatorów, elementów sprzętu/materiałów z Legionowa i Ostrołęki do ośrodka w Serocku oraz z ośrodka w Serocku do Legionowa i Ostrołęki na potrzeby realizacji zadania pod nazwą „…w kręgu tańca…” współfinansowanego ze środków budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- zapewnienie przewozu dla 34 osób,
- oraz bagaży.
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia-usługi transportowej: w dniach od 01.10.2012r. - 05.10.2012r.
IV. Opis sposobu potwierdzenia i zgłoszenia oferty:
Oferent powinien do dnia ważności zapytania, potwierdzić swoje zainteresowanie niniejszym zapytaniem: co najmniej osobistą rozmowa, telefonicznie, mailem lub poczta.
Potwierdzenie zainteresowania powinno dotyczyć informacji o:
- adresie lub siedzibę oferenta, numeru telefonu, numeru NIP,
- jednoznaczne oświadczenie o potwierdzeniu zainteresowania wykonaniem zamówienia według podanych warunków i z ostateczną ceną brutt, potwierdzoną na koniec wszystkich podawanych danych, podanym pełnym nazwiskiem i imieniem zgłaszającego się wykonawcy,
- potwierdzeniem zgłoszenia osobistego lub telefonicznego oferty będzie wydane przez przyjmującego: czteroznakowe hasło łącznie z nazwiskiem i imieniem składającego ofertę.
 
V . Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przekazana do ARTBALE: co najmniej w postaci osobistej rozmowy w siedzibie, telefonicznie nr tel. 608 403 473, mailem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: balet@balet.com.pl. lub pocztą przesłaną na adres siedziby ARTBALE z podaniem oznaczenia zgłoszenia: „ transport – w kręgu tańca”.
Ostatnim terminem na składanie ofert jest termin do dnia 17.09.2012 roku do godz.24:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18 września 2012 roku, a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przekazany zainteresowanemu po godzinie 12:00 tego dnia. Dla wybranego oferenta zostanie na tej podstawie wystawione zamówienie zgodne z warunkami oferty lub podpisana umowa.
Pod adresem: http://www.artbale.pl/, zostanie ponadto zamieszczona dla pozostałych oferentów informacja o wybranej ofercie na stronie internetowej.
3. Oferty zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może w tej samej co składana oferta formie żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie : http://www.artbale.pl/. oraz rozpowszechniano w siedzibie zamawiającego i miejscach dostępnych dla zainteresowanych ofertą.
VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych zgłoszonych ofert z uwzględnieniem zasad: konkurencyjności, gospodarności, celowości, bezstronności, obiektywizmu i jawności postepowania.
VII. Dodatkowe informacje
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca powinien zapoznaćsięz całościąniniejszej oferty.
4. Wykonawca obowiązany jest przygotowaćofertęzgodnie z wymaganiami ofertowymi.
 
 
ARTBALE Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

Bożena Jakubczak
V-ce Prezes

Mieczysława Kubacka
Skarbnik

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale