^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Kontakt

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Królowej Jadwigi, nr 11, lok. 23

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

22 774 99 04
www.artbale.pl

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacając na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Królowej Jadwigi 11. lok. 23.

Newsletter

Imię:
Email:

Dostawa komputera przenośnego


Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki kieruje do Państwa zapytanie cenowe
 
Oznaczenie postępowania: ZP 02/11/2010
 
1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, adres: ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa
2. Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie o cenę
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa komputera przenośnego w ramach projektu „Nowy Początek” w Legionowie przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”
Lp
Nazwa
Ilość
1.
Laptop:
- wielkość ekranu pomiędzy 15" a 16" z matową matrycą, wskazane podświetlenie matrycy typu LED
- wielkość dysku twardego przynajmniej 500 GB - nagrywarka DVD lub blu-ray - czas pracy na baterii min 3 godz. - min. 4GB pamięci RAM - karta graficzna z wsparciem sprzętowym dla HD - dwurdzeniowy procesor Intel - laptop umożliwia obróbkę filmów - gwarancja: 36 miesięcy
1

4. Termin realizacji dostawy: 7 dni od dnia podpisania umowy.
5. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy dostawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100%
7. Informacje dodatkowe:
1) Dostawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto i cenę brutto ogółem za całość zamówienia.
2) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie brutto za całość dostawy.

3) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela Bożena Jakubczak pod nr tel. 608 403 473 lub pod adresem mailowym balet@balet.com.pl
4) Ofertę cenową (formularz ofertowy) należy przesłać zeskanowaną, na adres mailowy balet@balet.com.pl w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, oznaczając plik „Dostawa komputera przenośnego w ramach projektu „Nowy Początek” w Legionowie przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”
5) Oferta cenowa przesłana po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
6) Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.
7) Z dostawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zostanie podpisana umowa.
8) Powyższe zapytanie cenowe wraz z formularzem ofertowym zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.artbale.pl/
9) Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
O wynikach postępowania jego uczestnicy dowiedzą się ze strony Zamawiającego http://www.artbale.pl
10) Załączniki:
 
 
Bożena Jakubczak
V-ce Prezes Artbale
Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki
 
 
Mieczysława Kubacka
Skarbnik
 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale