1 % dla ARTBALE

 

Wszystkim, którzy przekazali 1 % podatku na działalność ARTBALE Stowarzyszenia, organizacji pożytku publicznego, składamy gorące podziękowania.

 

Posiadamy status opp od 11 grudnia 2007 roku. Skutecznie wspomagamy rehabilitację społeczną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wykorzystując do tego celu terapeutyczne walory  tańca i baletu, tej jakże pięknej dziedziny sztuki.

W ubiegłym roku środki pochodzące z 1 % przeznaczyliśmy między innymi na pokrycie wkładu własnego projektu dofinansowanego przez PFRON: pn. "...w kręgu tańca...2017" wzbogacającego osobiste możliwości w osiąganiu sukcesów przez niepełnosprawnych uczniów ze szkół specjalnych z całej Polski.

 

Wykorzystanie środków z 1% podatku

Środki uzyskane z wpłat 1% podatku przeznaczamy na:

- Ogólnie na działania statutowe

- Konkretny program/cel

Zabezpieczenie możliwość sfinansowania wkładu własnego Stowarzyszenia do realizowanych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej programów rehabilitacji społecznej pn.: "w kregu tańca", "terpsychora dla szkół specjalnych".

 

Środki z wpłat 1% podatku uzyskane w ubiegłych latach:

Wpłaty w 2009 rok (za 2008 rok) - 3 170,30 zł

Wpłaty w 2010 rok (za 2009 rok) - 2 785,36 zł

Wpłaty w 2011 rok (za 2010 rok) - 2 887,70 zł

Wpłaty w 2012 rok (za 2011 rok) - 12 614,40 zł

Wpłaty w 2013 rok (za 2012 rok) - 15 198,00 zł

Wpłaty w 2014 rok (za 2013 rok) - 18 012,42 zł

Wpłaty w 2015 rok (za 2014 rok) - 4 447,40 zł

Wpłaty w 2016 rok (za 2015 rok) - 4 800,60 zł

 

Zostały przeznaczone na: - Konkretny program/cel

 

1. Królewskie Arkady Sztuki - wkład własny do projektu z 2010 roku – 2 290,00 zł.

2. III Warszawski Wieczór Choreograficzny - wkład własny do projektu z 2010 roku – 1 500,00 zł.

3. Terpsychora do szkół - wkład własny do projektu z 2011 roku - 67,94 zł.

4. „...w kręgu tańca ...” - wkład własny do projektu z 2012 roku – 1 500,00 zł.

5. Terpsychora do szkół - druga edycja - wkład własny do projektu z 2012 roku - 504,40 zł.

6. Wieczór Tańca w Legionowie - wkład własny do projektu z 2013 roku – 3 615,00 zł.

7. Terpsychora do szkół- edycja wiosenna (3) - wkład własny do projektu z 2013 roku – 2 286,00 zł.

8. Szalone Lato Tańca - Dance Yourself w Świnoujściu - wkład własny do projektu z 2013 roku - 9 050,48 zł

9. Terpsychora do szkół - edycja jesienna (4) - wkład własny do projektu z 2013 roku – 2 969,00 zł

10. Temida przyjazna niepełnosprawnym 2013 - wkład własny do projektu z 2013 roku – 1 435,00 zł

11. Terpsychora do szkół - edycja wiosenna (5) - wkład własny do projektu z 2014 roku – 3 248 zł

12. Terpsychora do szkół - edycja jesienna (6) - wkład własny do projektu z 2014 roku – 3 250 zł

13. W kręgu tańca - wkład własny do projektu z 2014 roku – 2 041 zł

14. Szalony Dzień Tańca - wkład własny do projektu z 2014 roku – 1 200,00 zł

15. II Festiwal Szalone Lato Tańca - Dance Yourself - wkład własny do projektu z 2014 roku – 1 100,00 zł

16. Seniorzy w kręgu tańca - wkład własny do projektu z 2015 roku - 440,00 zł

17. Niepełnosprawni w Arenie - wkład własny do projektu z 2015 roku - 1 365,00 zł

18. „…w kręgu tańca…” - wkład własny do projektu z 2015 roku – 6 385,00 zł

19. Seniorzy w kręgu tańca - wkład własny do projektu z 2016 roku - 8 616,70 zł

20. Niepełnosprawni w kręgu tańca miast w uzależnieniu i patologii - wkład własny do projektu z 2016 r. - 510,00 zł

21. „…w kręgu tańca..2016” - wkład własny do projektu z 2016 roku – 6 906,70 zł

22. Prowizje i opłaty bankowe – 251,13 zł